Παράνομο κρίθηκε, κατά την επεξεργασία του από το αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ,  σχέδιο π.δ. που αφορούσε την έγκριση πολεοδομικής μελέτης για την πολεοδομική οργάνωση και τη λειτουργία οικισμού στην Εύβοια, ιδιοκτησίας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι το προαναφερθέν σχέδιο π.δ. δεν είναι νόμιμο, διότι δεν προέκυψε ότι είχε καταβληθεί στο “Πράσινο Ταμείο” (πρόκειται για το πρώην ΕΤΕΡΠΣ) η προβλεπόμενη “ειδική χρηματική εισφορά” που τίθεται  ως προϋπόθεση από το ν. 2508/1997 για την έγκριση οποιασδήποτε πολεοδομικής μελέτης. Σημειώνεται ότι η εισφορά αυτή είναι ίση με το 10% της αξίας της συνολικής προς πολεοδόμηση έκτασης.