Στην τελική και την πιο κρίσιμη ευθεία εισέρχονται τα σχέδια για τη “διπλή ανάπλαση” στο Βοτανικό και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το σχέδιο π.δ., με το οποίο εγκρίνεται η βασική δομή του έργου, υπεγράφη από τον ΥΠΕΚΑ και πρόκειται να σταλεί σύντομα στο ΣτΕ για επεξεργασία. Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο θα κρίνει, με τη σειρά του, εάν η ερμηνεία που δόθηκε από την Πολιτεία στην προηγούμενη, υπ’ αριθμ. 3059/2009 απόφασή του, είναι ορθή.

Συγκεκριμένα, με το προαναφερθέν σχέδιο π.δ. εγκρίνονται οι επιτρεπόμενες στην περιοχή χρήσεις γης, η διάταξη των κτιρίων και οι όροι δόμησής τους, ο τρόπος διαμόρφωσης των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων κλπ. Ταυτόχρονα, ορίζεται η χρονική σειρά, με την οποία θα υλοποιηθεί το σχέδιο της ανάπλασης, αλλά και καθορίζονται οι αρμόδιοι για την ανάπλαση φορείς.

Σημειώνεται ότι η επικύρωση και με π.δ. των βασικών σημείων της “διπλής ανάπλασης” προβλέφθηκε στο ν. 3983/2011, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος προσφυγών στο ΣτΕ. Το όλο σχέδιο είχε, όμως, προβλεφθεί με το ν. 3481/2006, ωστόσο το 2009 το ΣτΕ έκρινε, με την προαναφερθείσα απόφασή του, ότι ορισμένες πτυχές του έργου ήταν αντισυνταγματικές, διότι αντίκεινται στο άρθρο 24 του Συντάγματος που απαγορεύει τη μείωση των κοινόχρηστων χώρων σε βαθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σύμφωνα με το σχέδιο π.δ., πρώτο βήμα θα είναι η έκδοση άδειας κατεδάφισης του ιστορικού γηπέδου της “Λεωφόρου”. Κατόπιν, θα εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη “Παναθηναϊκού” στο Βοτανικό και την ολοκλήρωση του εμπορικού  κέντρου  “Βωβού” και, μόλις αυτές ανεγερθούν, κατεδαφίζεται το γήπεδο της Λεωφόρου και δίδεται η άδεια λειτουργίας στα δύο νέα κτίρια του “Βωβού”. Η υλοποίηση του νέου γηπέδου του “Παναθηναϊκού”, καθώς και η δημιουργία των χώρων πρασίνου θα γίνουν με ευθύνη του Δήμου Αθηναίων και δεν αποτελούν πλέον προϋπόθεση για την υλοποίηση του υπόλοιπου εγχειρήματος.