Επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων προωθεί το ΥΠΑΝ, εφαρμόζοντας το μοντέλο της υπηρεσίας μίας στάσης (one stop shop) για τη γρήγορη αδειοδότησή τους. Στόχος είναι οι τελικές άδειες να εκδίδονται εντός 45 ημερών. Το υπουργείο φαίνεται ότι υιοθετεί την αρχή “πρώτα αδειοδότηση και μετά έλεγχος”, ενώ αποκτώντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα θα επιδιώξει να υπερβεί τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια.

Όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου με τίτλο ” Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις”. Σημειώνεται, τέλος, ότι για κάθε υποψήφια επένδυση θα υπάρχει ένα στέλεχος του invest in Greece που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της παρακολούθησης και της επικοινωνίας με τον επενδυτή και με τη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων.