Εγκρίθηκε, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η δημιουργία “Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος” στην περιοχή ¨Βρόσκοπος” στην Τζιά. Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, η νέα τουριστική αυτή εγκατάσταση θα καλύψει έκταση 645 στρεμμάτων, εκ των οποίων θα δομηθούν τα 195 στρέμματα, με βάση το ποσοστό δόμησης που καθορίζεται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό ( ΦΕΚ  Β΄ 1138/2009).

Η τουριστική εγκατάσταση θα έχει δυναμικότητα 230 κλινών και θα περιλαμβάνει:

– Ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων, δυναμικότητας 94 κλινών.

– Επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες μέγιστης δόμησης  6.811 τ.μ. και 136 κλινών.

– Κέντρο θαλασσοθεραπείας 100 ατόμων, εκτάσεως 2.864 τ.μ.

– Κέντρο καταδυτικού τουρισμού.