Συζητείται, κατά τη δικάσιμο της 11ης Ιανουαρίου 2013, η αίτηση που είχε υποβληθεί από το Δικηγορικό μας Γραφείο, αρχικά ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και εισήχθη, στη συνέχεια, και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ως “Πιλοτική Δίκη”.

Με την αίτησή μας αυτή, ζητούμε να κριθούν ανίσχυρες, ως αντισυνταγματικές, οι διατάξεις των εδαφίων 17 και 18 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, με τις οποίες επιτρέπεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που έκτισαν με οικοδομική άδεια, η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε δικαστικά ή ανακλήθηκε από τη Διοίκηση για λόγους νομιμότητας, στις “ευεργετικές” διατάξεις του νόμου περί “πολεοδομικής τακτοποίησης” αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών.