Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ επέστρεψε στη Διοίκηση, με αρνητική γνωμοδότηση, το σχέδιο π.δ. που αφορά την επένδυση ακινήτου στην Κασσιόπη Κέρκυρας, η οποία συμφωνήθηκε πρόσφατα με μεγάλο, ξένο επενδυτικό οίκο.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε από το αρμόδιο Τμήμα του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου ότι η μετακίνηση ενός ραντάρ κατά 70 μέτρα ενέχει κινδύνους εθνικής ασφάλειας. Έγινε, περαιτέρω, δεκτό ότι η εθνική ασφάλεια της χώρας υπερέχει του δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούν οι αποκρατικοποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι το σχετικό Πρακτικό Επεξεργασίας του Δικαστηρίου δεν πρόκειται να ακυρώσει την όλη επένδυση, αλλά, απλώς, να την καθυστερήσει σημαντικά.