Νόμιμη κρίθηκε από το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ η μετεγκατάσταση του ναυτικού οχυρού στην Κασσιόπη της Κέρκυρας, το οποίο, στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, έχει παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση σε ιδιωτική εταιρεία.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος είχε απορριφθεί προ μηνός από το ΣτΕ, καθώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε πως το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο είχε ταχθεί υπέρ της μεταφοράς του οχυρού σε άλλη θέση, χωρίς να γνωρίζει πού βρίσκεται αυτή. Και τούτο διότι αρμόδιο για τον προσδιορισμό της νέας θέσης είναι το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το οχυρό.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος είχε επιστραφεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως παράνομο, με το σκεπτικό ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να κρίνει, εάν με την εγκατάσταση του ναυτικού οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεται ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και την ασφάλεια της χώρας.

Μετά την απόρριψη από το ΣτΕ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αφού έλαβε νέα γνωμοδότηση από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο, επανακατέθεσε το σχέδιο Π.Δ, το οποίο και εγκρίθηκε, εν τέλει, από το Ε’ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.