Μεγάλος αριθμός διατηρητέων κτιρίων σε ολόκληρη την επικράτεια πρόκειται να αποκατασταθεί, μερικώς ή πλήρως, με την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, χάρη στην πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Πολιτών και Φορέων Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων και Μνημείων.

Ύστερα από μία δεκαετία αδράνειας, ο Σύλλογος ήλθε και πάλι στη δράση, αποσαφηνίζοντας τις προτεραιότητές του και θέτοντας ως πρωταρχικό του στόχο δύο βασικές κατευθύνσεις. Αφενός μεν την ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων, αφετέρου δε την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, της περιόδου 2014-2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η πλήρης ή μερική αποκατάσταση ενός πολύ σημαντικού αριθμού διατηρητέων κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη στιγμή που τα χαρακτηρισμένα, από διάφορους φορείς, διατηρητέα ακίνητα σε ολόκληρη την επικράτεια ανέρχονται σε περίπου είκοσι χιλιάδες, με ένα κονδύλιο της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ θα καταστεί εφικτή η αποκατάσταση, μερικώς ή πλήρως, περισσότερων από πέντε με έξι χιλιάδων ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, το κονδύλι του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ μοιράζεται ισομερώς σε δύο κατηγορίες διατηρητέων.

Ένα πρώτο “πακέτο” πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ θα αξιοποιηθεί για τη μερική αποκατάσταση – για την αποκατάσταση, δηλαδή, μόνο στις όψεις και στις στέγες – πέντε χιλιάδων κτιρίων, με μία μέση δαπάνη της τάξης των εκατό χιλιάδων ευρώ ανά κτίριο, ενώ αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις κτιρίων με μικρότερο κόστος και θα εξοικονομηθούν, έτσι, αρκετά επιμέρους ποσά.Ένα δεύτερο “πακέτο” πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ θα αξιοποιηθεί για την πλήρη αποκατάσταση πεντακοσίων σημαντικών, από αρχιτεκτονική ή ιστορική άποψη, κτιρίων, με μέσο κόστος αποκατάστασης το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ανά κτίριο.

Επιπλέον δέλεαρ στην πρόταση του Συλλόγου προς το Υπουργείο Ανάπτυξης αποτελεί η προθυμία του Συλλόγου να καλύψει ο ίδιος, μέσω των μελών του, το κόστος της εθνικής συμμετοχής, περίπου, δηλαδή, το 10%, με ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης στο 5%.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, τέλος, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε μέχρι το καλοκαίρι να κατατεθεί στο Υπουργείο ολοκληρωμένη πρόταση των ιδιοκτητών, προκειμένου οι τελευταίοι να έχουν στη συνέχεια τον απαραίτητο χρόνο για να ενημερωθούν για τις σχετικές διαδικασίες. Αν αυτό επιτευχθεί, δεν αποκλείεται μέσα στο 2014 να γίνουν οι αναθέσεις των μελετών και μέσα στο 2015 να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες.