Λήγει στις 31 Μαΐου η προθεσμία για την υπαγωγή στο ν. 4014/2011 για τα αυθαίρετα και στο ν. 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους χώρους, ενώ καμία περαιτέρω παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.

Εν τω μεταξύ, το Υ.Π.Ε.Κ.Α ολοκληρώνει την επεξεργασία των προτάσεων που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, και σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011 θα καλυφθούν από τις διατάξεις του νέου νόμου, χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου και με συμψηφισμό των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται, ακόμη, μέσα στις επόμενες ημέρες, το προεδρικό διάταγμα για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ώστε το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα του δομημένου χώρου και να προχωρήσει, έτσι, αποτελεσματικά, ο χωροταξικός σχεδιασμός.