Στροφή στον ποιοτικό, θεματικό και εναλλακτικό τουρισμό επιχειρεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση με το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, που ετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ. Στόχος είναι να καταφέρει η χώρα να στραφεί στον ποιοτικό τουρισμό, με την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, εγκαταλείποντας το μέχρι σήμερα ισχύον μοντέλο μαζικού τουρισμού, που είναι, εν τέλει, χαμηλής οικονομικής απόδοσης.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του νέου τουριστικού μοντέλου είναι, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η προστασία του περιβάλλοντος. Μένουν, έτσι, εκτός τουριστικής αξιοποίησης οι βραχονησίδες, τα ακατοίκητα νησιά με έκταση έως 300 στρέμματα, τα εθνικά πάρκα και οι πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών Natura, αλλά και οι προστατευόμενοι από το Σύνταγμα χώροι, δηλαδή δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, αιγιαλός και παραλία, αρχαιολογικοί, ιστορικοί, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι και ρέματα, ενώ μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό και μόνον ύστερα από ειδικές μελέτες θα επιτρέπεται η δόμηση στις περιφερειακές ζώνες Natura και στις ορεινές περιοχές.

Επιχειρείται, παράλληλα, ο περιορισμός των διάσπαρτων τουριστικών εγκαταστάσεων και η συγκέντρωσή τους σε υποδοχείς, ΠΟΤΑ ή ΠΕΡΠΟ, καθώς και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, όπου συνδυάζονται ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και παραθεριστική κατοικία σε ποσοστά 60% και 40%, αντίστοιχα. Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται να ισχύει μόνο σε νησιά σημαντικής έκτασης, άνω των εβδομήντα τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα.

Ως προς τους όρους δόμησης, αυτοί βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, όμως έχει συμφωνηθεί να είναι χαμηλοί σε ευαίσθητες περιοχές, όπως τα νησιά και οι ορεινές περιοχές άνω των οκτακοσίων μέτρων. Προτείνεται, ακόμη, ανώτατος συντελεστής 0,05, καθώς και να επιτρέπονται μέχρι διώροφα κτίρια.

Δημιουργούνται, έτσι, τρεις μεγάλες κατηγορίες χώρου, ανάλογα με το είδος και την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τα ειδικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και την περιβαλλοντική και πολιτιστική ευαισθησία.

Ακόμη ένας μεγάλος στόχος του νέου Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό είναι η εξυγίανση του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος, ειδικά στις ανεπτυγμένες, τις αναπτυσσόμενες και τις μητροπολιτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό συζητείται η ολική ή μερική απόσυρση παλαιών, μη αξιόλογων τουριστικών καταλυμάτων, που μπορεί να συνδυαστεί με παρεμβάσεις και αναπλάσεις περιοχών, καθώς και η επανάχρηση αξιόλογων διατηρητέων κτιρίων ή οικιστικών συνόλων, όπως είναι ορισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί που έχουν ερημωθεί, προκειμένου να μετατραπούν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Για την παρέμβαση αυτή συζητείται η παροχή κινήτρων, ωστόσο θα διευθετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σε νομοθετήματα που θα έχουν σχέση με τη θεσμοθέτηση της “Τράπεζας Γης”.

Προς το παρόν το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, ενώ αναμένεται να κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση, μαζί με τη συναφή Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται, στο τέλος Μαΐου.