Σε περίπου τρεις μήνες θα ξεκινήσει να λειτουργεί ο θεσμός της “Τράπεζας Γης”, με τον οποίο θα κινηθεί η διαδικασία ανταλλαγής οικοπέδων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα δόμησης σε νέες, καθαρές, μη δασικές εκτάσεις. Πρόκειται για ένα θεσμό αγοράς δικαιωμάτων γης, την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία του οποίου θα έχει το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς δυνατότητα συναλλαγής μεταξύ ιδιωτών.

Μέσω της “Τράπεζας Γης” θα επωφεληθούν εξίσου ιδιώτες και μέλη οικοδομικών συνεταιρισμών. Ειδικότερα, με τη μέθοδο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, απλοί ιδιώτες θα μπορούν να αποζημιώνονται τόσο για πολεοδομικά δικαιώματα που παραχωρούν από διατηρητέα κτίρια και ρυμοτομούμενα οικόπεδα, όσο και για την απόσυρση παλαιών ακινήτων, προκειμένου να γίνουν αστικές αναπλάσεις σε πυκνοδομημένες και υποβαθμισμένες περιοχές.

Θα δοθεί, έτσι, λύση για περισσότερους από 50.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι κατέχουν ανενεργούς τίτλους συνολικής επιφάνειας 244.000 τ.μ. από διατηρητέα κτίρια και 184.000 τ.μ. από ρυμοτομούμενα οικόπεδα. Πρόκειται για εκκρεμότητα που υφίσταται εδώ και δέκα και πλέον έτη, όταν το 2000 ο θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης κρίθηκε αντισυνταγματικός με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έκτοτε, χιλιάδες ιδιοκτήτες έμειναν με ανενεργούς τίτλους δικαιωμάτων υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης, χωρίς τη δυνατότητα υλοποίησής τους.

Παράλληλα, άμεση λύση θα δοθεί σε χιλιάδες μέλη οικοδομικών συνεταιρισμών, σε συνδυασμό με την προώθηση δασικών χαρτών. Το σχετικό νομοσχέδιο για το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες προωθείται, μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, για ψήφιση στη Βουλή και προβλέπει διαδικασίες άμεσης κατάρτισης, ανάρτησης και έγκρισης των δασικών χαρτών εντός εξαμήνου, με ευθύνη της “Κτηματολόγιο Α.Ε”.

Οι συνεταιρισμοί που έχουν ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας και βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της “Τράπεζας Γης”, να αναζητήσουν λύση εναλλακτικής έκτασης για δόμηση, μέσω μίας διαδικασίας που θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών.