Αντισυνταγματικός κρίθηκε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από την Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ο ν. 4014/2011, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων να προβούν στην “τακτοποίησή” τους. Με αφορμή αίτηση ακυρώσεως που κατατέθηκε από το Δικηγορικό μας Γραφείο και συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 15ης Φεβρουαρίου 2013, (αιτούντες Χαρίκλεια Θεοδωρίδη κλπ), σχετικά με αυθαίρετο κτίσμα στο Δήμο Ηγουμενίτσας και με τη διαδικασία της “πιλοτικής δίκης”, η Ολομέλεια του ΣτΕ φαίνεται ότι αποφάνθηκε περί της αντισυνταγματικότητας του εν λόγω νόμου, προβαίνοντας, μάλιστα, σε ένα τολμηρό νομολογιακό βήμα, καθώς έκρινε πως η αντισυνταγματικότητα του νόμου έχει αναδρομική ισχύ.

Η απόφαση του ΣτΕ, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί μέσα στους επόμενους μήνες, βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι δεν μπορεί, στην περίπτωση των αυθαιρέτων, να θεωρηθεί ότι η διατήρησή τους επιβάλλεται από λόγο δημόσιου συμφέροντος, αφού σαφώς προηγούνται οι συνταγματικές επιταγές για ορθολογικό σχεδιασμό της χώρας, προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, σεβασμό της νομιμότητας, ισότητα και κράτος δικαίου.

Η εν λόγω απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων για δύο βασικούς λόγους. Αφενός, η αναδρομική αντισυνταγματικότητα του νόμου θα επηρεάσει όλους τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη ολοκληρώσει ή όχι τη διαδικασία τακτοποίησης, κάτι που πιθανώς να οδηγήσει σε υποχρέωση του Δημοσίου προς αποζημίωσή τους ή επιστροφή των καταβληθέντων για την τακτοποίηση προστίμων.

Αφετέρου και παρά τις προσπάθειες του ΥΠΕΚΑ να αποδυναμώσει τη σημασία της δικαστικής απόφασης, διαβεβαιώνοντας ότι όσοι έχουν ολοκληρώσει ήδη τη διαδικασία τακτοποίησης δε θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, η ανάκληση των τακτοποιήσεων που ήδη πραγματοποιήθηκαν επαφίεται, πλέον, στη διακριτική ευχέρεια ενός ευρέος κύκλου ενδιαφερομένων. Η πορεία τους θα εξαρτηθεί από τη στάση γειτόνων, κατοίκων της εκάστοτε περιοχής, οικιστικών – περιβαλλοντικών συλλόγων και αρμόδιων φορέων, οι οποίοι δικαιούνται να ζητήσουν ευθέως από την Πολιτεία την ανάκληση των τακτοποιήσεων, υποχρεώνοντας το Δημόσιο να συμμορφωθεί, διότι διαφορετικά θα υποπέσει σε παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας και θα εξαναγκαστεί σε συμμόρφωση δικαστικώς.