Την οριστικοποίηση του αποχαρακτηρισμού δασών και δασικών εκτάσεων, που έγιναν προ του 1975, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος με ρύθμιση που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου περί Εθνικού Κτηματολογίου, που βρίσκεται στη Βουλή.

Ειδικότερα, εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11.06.1975, όποτε και τέθηκε σε ισχύ το νέο Σύνταγμα, λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δε χαρακτηρίζονται δάση και δασικές εκτάσεις και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Για τις εκτάσεις αυτές, για τις οποίες έχει εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, για την έκδοση νέας άδειας προσθήκης δεν απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από το δασαρχείο.

Η ρύθμιση θα έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπως το Πόρτο Καρράς. Η συγκεκριμένη περίπτωση θα εξυπηρετηθεί ιδιαιτέρως από την εν λόγω ρύθμιση, καθώς τα τελευταία χρόνια επιχειρείται στην περιοχή η αξιοποίηση μίας δασικής έκτασης 17.630 στρεμμάτων, που βρίσκεται στα όρια της ιδιοκτησίας της. Προ τριετίας εκδόθηκε μία οικοδομική άδεια για την ανέγερση 516 τουριστικών κατοικιών – μέρος των οποίων στην επίμαχη έκταση – η οποία, όμως, ανακλήθηκε τρεις φορές, καθώς δεν είχε προηγηθεί άδεια δασαρχείου και αρχαιολογίας.

Το ΥΠΕΚΑ, ωστόσο, απορρίπτει την οποιαδήποτε σύνδεση της νέας ρύθμισης με την περίπτωση του Πόρτο Καρράς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1285/2009 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία θα εφαρμοστεί σε ευρύ πεδίο περιπτώσεων, που αδειοδοτήθηκαν ακόμη και προ δικτατορίας. Η εν λόγω απόφαση, ωστόσο, αφορά σε περιπτώσεις όπου έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα και όχι σε περιπτώσεις που δύνανται να αναστραφούν.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ανάλογη ρύθμιση είχε συμπεριληφθεί στο ν. 4061/2012, για εκτάσεις που αποψιλώθηκαν προκειμένου να καλλιεργηθούν.