Με ένα νέο πλαίσιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος  (ΥΠΕΚΑ) υπόσχεται να δώσει τέλος στη γραφειοκρατία και τους περιορισμούς που υφίστανται σήμερα, βάσει νόμου, για τους περίπου 550 οικοδομικούς συνεταιρισμούς της χώρας. Το πρόβλημα, βεβαίως, έγκειται, κυρίως,  στον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρηθεί η ικανοποίηση ή ακόμα και η όποια παράκαμψη της πλουσιότατης σχετικής νομολίγας του ΣτΕ που έρμηνεύει παγίως το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος με τρόπο που θέτει εκτός νομιμότητας τη δράση της μεγάλης πλειοψηφίας των οικοδομικών συνεταιρισμών της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΚΑ θα επιχειρήσει να δώσει, έτσι, τη δυνατότητα να δοθεί συντελεστής δόμησης για δασικές ή άλλες εκτάσεις όπου απαγορεύεται η δόμηση, όταν αυτές ανήκουν σε κάποιον οικοδομικό συνεταιρισμό και στη συνέχεια θα μεταφέρει το συντελεστή δόμησης σε κάποια άλλη περιοχή. “Πιλότος” για την όποια λύση θα είναι η περίπτωση του Αυτόνομου Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών στο Πεντελικό Όρος, την πολεοδόμηση του οποίου έχει ήδη ακυρώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας τρεις φορές την τελευταία 15ετία.

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που υποτίθεται πως θα λυθούν με το εν λόγω πλαίσιο, είναι το ζήτημα της Ζώνης Αστικού Αναδασμού Πικερμίου – Ραφήνας, ένα πρόβλημα σύνθετο, καθώς η περιοχή έχει πολλά καθεστώτα προστασίας. Η προτεινόμενη λύση θα στηριχθεί σε δύο τινά : είτε στις ανταλλαγές ακινήτων, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή αποζημιώσεων από όσους προσφεύγουν στα δικαστήρια, είτε στη δημιουργία της Τράπεζας Γης, ενός σύγχρονου θεσμού αγοράς δικαιωμάτων γης και θάλασσας. Μέσω του θεσμού αυτού, ένας οικοδομικός συνεταιρισμός που αντιμετωπίζει προβλήματα δασικά ή χωροθέτησης, θα μπορεί να μεταφέρει συντελεστή δόμησης σε άλλη περιοχή.

Το πρόβλημα, ωστόσο,  που γεννάται σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, είναι ότι ναι μεν ένα οικόπεδο δύναται να έχει συντελεστή δόμησης και συγκεκριμένη αξία πριν ενταχθεί σε ένα αυστηρό καθεστώς προστασίας, δεν ισχύει, ωστόσο, το ίδιο για δασικές εκτάσεις, απλώς και μόνο επειδή αγοράστηκαν από έναν οικοδομικό συνεταιρισμό. Άλλο ζήτημα που εκκρεμεί είναι η διευκρίνιση σε τι θα αντιστοιχούν οι άυλοι τίτλοι της Τράπεζας Γης.Σε κάθε περίπτωση, ειδικά στην περίπτωση της Αττικής, η δυνατότητα νέων πολεοδομήσεων έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους στόχους του ρυθμιστικού της Αθήνας περί περιορισμού της διάχυσης της πόλης.

Όσον αφορά, τέλος, τις εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών που δεν εμπίπτουν σε δασική ή προστατευόμενη έκταση, αλλά ούτε και στα όρια ΠΕΡΠΟ, το ΥΠΕΚΑ προσανατολίζεται στη θεσμοθέτηση ΠΕΡΠΟ με την τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, ανεξάρτητα από το τι προβλέπει σήμερα αυτό για την περιοχή. Κατά τα λοιπά, το ΥΠΕΚΑ σκοπεύει να δημιουργήσει ένα “one stop shop” για οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτική πολεοδόμηση, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών χωροθέτησης και πολεοδόμησης εντός έξι μηνών.