Ο τέταρτος κατά σειρά νόμος για τη “νομιμοποίηση” ή αλλιώς για την “πολεοδομική τακτοποίηση” της αυθαίρετης δόμησης στη χώρα μας σε διάστημα μόλις πέντε ετών είναι πλέον γεγονός και απομένει η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ωστόσο, η υποβολή των σχετικών δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Ανάμεσα στις αλλαγές της τελευταίας στιγμής περιλαμβάνεται η πρόβλεψη έκπτωσης 70% και στο πρόστιμο για τις μονογονεικές οικογένεις και 80% για όλους τους μονίμους κατοίκους της Θράκης.

Επίσης, τροποποιήθηκε, τελικά,  η διάταξη με την οποία επανασυστήνεται η ναοδομία. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι η έγκριση και η άδεια δόμησης θα εκδίδονται μόνον από την αρμόδια πολεοδομία, ενώ η ανάμειξη της εκκλησίας θα αφορά μόνον τους ναούς ιδιοκτησίας της εκκλησίας και  όχι όλα τα συνοδά κτίρια ή τα παρεκκλήσια ιδιωτών, όπως προέβλεπε η προγενέστερη διάταξη που παρουσιάστηκε στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου.

Τέλος, τίθεται υποχρέωση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού στα νησιά μέσα στην επόμενη πενταετία. Ωστόσο, πρόκειται μάλλον για μία γενική και αόριστη διάταξη που προσιδιάζει περισσότερο σε απλό ευχολόγιο, αφού δεν υφίσταται ακόμα κανένας σχετικός σχεδιασμός , ενώ δεν προβλέπεται και κανενός είδους κύρωση για όποιον Δήμο δεν προχωρήσει στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της εδαφικής του περιοχής μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία τνω πέντε ετών.