Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο νέο νόμο 4178/2013 για τα αυθαίρετα, η μεταφορά των δηλώσεων του ν. 4014/2011 στο νέο νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και τη χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ.

Μέχρι την επόμενη Δευτέρα αναμένεται να εκδοθούν και άλλες υπουργικές αποφάσεις, που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της ρύθμισης. Οι κυριότερες από αυτές αφορούν τη ρύθμιση της διαδικασίας κατάθεσης και απόδοσης του προστίμου και τον καθορισμό του προτύπου «δελτίου δομικής τρωτότητας», που αφορά το στατικό έλεγχο του αυθαιρέτου από μηχανικό.

Παράλληλα, εκκρεμεί η έκδοση δεκάδων υπουργικών αποφάσεων, μέσα στο επόμενο διάστημα, για την ενεργοποίηση διαφόρων πτυχών του νόμου, όπως είναι ο ορισμός των δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίζουν οι κάτοικοι Θράκης, εφόσον δε διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά και ο τρόπος που θα συμψηφίζονται το ποσό που θα διατίθεται για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός αυθαιρέτου με το πρόστιμο (μειώνοντας το τελευταίο έως 50%), καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο νόμο τα αυθαίρετα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, με βάση το χρόνο ανέγερσης του κτιρίου:

-ανέγερση προ της 09.06.1975: τα αυθαίρετα της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση μόνο με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ και

-ανέγερση μεταξύ 10.06.1975 και 31.12.1982: τα αυθαίρετα της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την πληρωμή του 15% του προστίμου,

και σε τρεις κατηγορίες, με βάση το είδος της παράβασης:

-οι μικρές πολεοδομικές παραβάσεις εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή 500 ευρώ, ενώ αν τυχόν υπάρχουν περισσότερες από μία στην ίδια ιδιοκτησία, δεν πληρώνουν χωριστά πρόστιμο,

-οι μεσαίες πολεοδομικές παραβάσεις (υπέρβαση μέχρι 40% του συντελεστή δόμησης και κάλυψης και μέχρι 20% του ύψους) καταβάλλουν κανονικά παράβολο και πρόστιμο και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση όταν ενταχθούν στην ταυτότητα του κτιρίου, αν και εφόσον αυτή προχωρήσει και τέλος,

-οι μεγάλες πολεοδομικές αυθαιρεσίες καταβάλλουν παράβολο και πρόστιμο με αντάλλαγμα αναστολή κατεδάφισης 30 ετών και δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, μέσω αγοράς συντελεστή.