Κατατέθηκε σήμερα από το Δικηγορικό μας Γραφείο, αίτηση ακυρώσεως με την οποία ζητούμε την ακύρωση  της πρόσφατης υπ’ αριθμ. 2254/2013 (Β΄ 2184) αποφάσεως του ΥΠΕΚΑ. Με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση  “ενεργοποιούνται” οι διατάξεις του νόμου  4178/2013. Οπως είναι γνωστό,  με τον νέο αυτόν νόμο, ο οποίος επαναλαμβάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ρυθμίσεις του προγενέστερου νόμου  4014/2011, το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί εκ νέου να “νομιμοποιήσει” τα αυθαίρετα κτίσματα και τις αντίστοιχες κατασκευές σε όλη τη χώρα. Οι νέες διατάξεις του νόμου αυτού που προορίζονται να τον διαφοροποιήσουν από τον προηγούμενο νόμο 4014/2011 δεν αρκούν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουμε στην αίτησή μας, για να του προσδώσουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα που θα είναι, εν τέλει, σύμφωνος με τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, έτσι τουλάχιστον όπως αυτές ερμηνεύονται παγίως από τη νομολογία του ΣτΕ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι, όπως υποστηρίζεται και στην προαναφερθείσα  αίτησή μας, το αρμόδιο Υπουργείο φιλοδοξεί να παρακάμψει την προαναφερθείσα νομολογία του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου , χωρίς, όμως, να περιμένει, όπως όφειλε, την αναμενόμενη απόφαση της Ολομελείας του Δικασητρίου, στο οποίο είχαμε προσφύγει,  υποστηρίζοντας ότι οι διατάξεις του προγενέστερου νόμου 4014/2011 αντίκεινται, μεταξύ άλλων, και  στα άρθρα 24 παρ. 1 και 2, 26 και 95 παρ. 5 του Συντάγματος 1975/86/01.

Σύμφωνα δε με όλες τις διαθέσιμες μέχρι στιγμής  πληροφορίες  στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, η προαναφερθείσα αίτηση ακυρώσεως πρόκειται να γίνει δεκτή από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Αναμένουμε, επομένως, με εύλογο ενδιαφέρον τη δημοσίευσή της, προκειμένου να πληροφορηθούμε με βεβαιότητα τόσο το ακριβές της περιεχόμενο όσο και το αναλυτικό σκεπτικό της.