Εντός του φθινοπώρου θα ξεκινήσει η συζήτηση για την τροποποίηση της χωροταξικής νομοθεσίας, παράλληλα με τη διαβούλευση για τα δώδεκα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια και τα ρυθμιστικά σχέδια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, τα χωροταξικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης πρόκειται να είναι σαφώς πιο εξειδικευμένα απ’ ό,τι σήμερα και να δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και το μοντέλο μίας πολύ περισσότερο βιώσιμης  οικιστικής ανάπτυξης του εθνικού και περιφερειακού χώρου.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να δοθεί σε διαβούλευση ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη χωροταξία και την πολεοδομία, που θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο του 1999. Τα βασικά σημεία του σχεδίου θα αφορούν την κατάργηση του εθνικού χωροταξικού πλαισίου και την αντικατάστασή του από ένα γενικό κείμενο αρχών πολιτικής χωρικής οργάνωσης, την τοποθέτηση στο κέντρο του σχεδιασμού στην Ελλάδα των ειδικών χωροταξικών πλαισίων, την υπαγωγή στο σχεδιασμό των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων, που, ωστόσο, είναι λιγότερο συγκεκριμένα και δεσμευτικά και τέλος, τη μετονομασία των γενικών πολεοδομικών σχεδίων σε τοπικά πλαίσια χωρικής οργάνωσης.

Τέλος, το ΥΠΕΚΑ φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία ενιαία ηλεκτρονική βάση, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα που αφορούν στη διαχείριση του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος, ένα είδος ΚΕΠ για περιβαλλοντικά θέματα, τόσο για τους πολίτες όσο και για επενδυτές.