Το σχέδιο νόμου «Δασικά Οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» δόθηκε χθες από το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση για οκτώ ημέρες. Το ΥΠΕΚΑ πρόκειται να επιτρέψει την ανέγερση τουριστικών χωριών μέσα σε δημόσια και ιδιωτικά δάση, ακόμα και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ, ταυτόχρονα, πολλαπλασιάζονται οι δραστηριότητες που επιτρέπονται σε δασικές εκτάσεις.

Εκτός από την κατάργηση όλων των προστατευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας για τα 19 εκατομμύρια στρέμματα των δημοσίων χορτολιβαδικών εκτάσεων, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πλήθος νέων διατάξεων, ανάμεσα στις οποίες:

• Διευρύνεται η δυνατότητα για οικοδόμηση ποσοστού έως 10% μιας δασικής έκτασης, για τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Πλέον θα επιτρέπεται, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά δάση, η ανέγερση «σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων», καθώς και η οικοδόμηση τουριστικών χωριών μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, εκτός αν απαγορεύεται από τα σχέδια διαχείρισής τους.

• Όσον αφορά το αντάλλαγμα που οφείλουν να καταβάλουν εταιρείες που εκμεταλλεύονται μια δασική περιοχή για εξόρυξη, προτείνεται αυτό να αφορά την επέμβαση μόνο στην επιφάνεια του εδάφους – και όχι στην επιφάνεια της εκμεταλλευόμενης έκτασης – διευκολύνοντας οικονομικά τις υπόγειες εκμεταλλεύσεις.

• Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ, αντίθετα, επιτρέπεται η συγκέντρωση πλήθους άλλων χρήσεων, όπως συστήματα ανακύκλωσης μπάζων, κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, ακόμα και οι σκαπτικές εργασίες για την ανεύρεση θησαυρού.

• Καταργούνται, ως μη αποτελεσματικές, οι δευτεροβάθμιες επιτροπές δασικών αμφισβητήσεων.

• Απαλείφονται οι Κυκλάδες από τις περιοχές, στις οποίες δεν ίσχυε το τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου, κατόπιν πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου.

• Δίνεται η δυνατότητα άρσης μιας αναδάσωσης, εφόσον κριθεί ότι ο σκοπός της έχει επιτευχθεί, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της δασικής έκτασης.

• Καθιερώνεται μια προσωρινή διαδικασία για την επίλυση διαφορών και αμφισβητήσεων, μέχρι την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.

• Δε θα χαρακτηρίζονται αναδασωτέες οι δασικές περιοχές, για τις οποίες είχε δοθεί έγκριση επέμβασης πριν καούν από πυρκαγιά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση έργων σε δασικές περιοχές.

• Τέλος, ευνοούνται όσοι έλαβαν, ως κληροτεμάχια, ακίνητα δασικού χαρακτήρα μετά το 1975, τα οποία, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν έως σήμερα, δεν μπορούσαν να τα οικοδομήσουν. Πλέον, προβλέπεται ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφόσον δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση κατά τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή το νωρίτερο σε ένα μήνα από σήμερα.