΄Την Παρασκευή 27.9.2013, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου για το νέο δικαστικό έτος, αναμένεται να δημοσιευθεί σε δημόσια συνεδρίαση η πολυαναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την πιθανή αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4014/2011 για την “πολεοοδμική τακτοποίηση” αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών. Σημειώνεται ότι το Γραφείο μας είχε ασκήσει την αίτηση ακυρώσεως, η οποία εκδικάστηκε με το θεσμό τη ς”Πιλοτικής Δίκης” από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 15ης Φεβρουαρίου 2013.

Επισημαίνεται ότι στην προαναφερθείσα αίτησή μας είχαμε υποστηρίξει ότι οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και , ιδιαίτερα, αυτές των παραγράφων 17 και 18 θα έπρεπε να κριθούν από το Δικαστήριο ανίσχυρες ως αντικείμενες στα άρθρα 24 παρ. 1 και 2, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 , 25 και 95 παρ. 5 τ ου Συντάγματος 1975/86/01/08.