Με εγκύκλιο που εξέδωσε σε το ΥΠΕΚΑ, με την οποία διευκρινίζονται διάφορα ζητήματα σχετικά με τις δηλώσεις αυθαιρέτων, καθίσταται υποχρεωτική η «μεταφορά» στο νέο νόμο όλων των αυθαιρέτων που δηλώθηκαν με το ν.4014/2011, μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η εγκύκλιος, που υπογράφτηκε προχθές, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– Εφόσον ο πολίτης χρειάζεται την απαραίτητη, για οποιαδήποτε δικαιοπραξία, βεβαίωση μηχανικού (για το αν το κτίριο έχει ή όχι αυθαιρεσία) και το κτίριο αυτό έχει υπαχθεί στους ν.3775/2009 και ν.3843/2010 για τους ημιυπαίθριους ή το ν.4014/2011, τότε ο μηχανικός πρέπει να αποταθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, για την έκδοση της βεβαίωσης – και όχι στις πολεοδομίες, στις οποίες βρίσκονται οι φάκελοι των δηλώσεων για τους ημιυπαίθριους.

– Η μεταφορά ενός αυθαιρέτου από το ν. 4014/2011 στο ν. 4178/2013 γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του νόμου, ήτοι την 06.02.2015, και μετά την καταβολή του παραβόλου υπέρ ΤΕΕ, το οποίο κυμαίνεται από 15 έως 100 ευρώ. Αν το πρόστιμο για το αυθαίρετο είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4178/2013, απ’ ότι ήταν σύμφωνα με το ν. 4014/2011, τότε ο αυθαιρετούχος πληρώνει το μικρότερο πρόστιμο. Αν έχει ήδη εξοφλήσει το πρόστιμο, σύμφωνα με το ν. 4014/2011, αλλά θα πλήρωνε λιγότερα, σύμφωνα με το ν. 4178/2013, τότε δικαιούται επιστροφή χρημάτων, με βάση μηχανισμό που θα δημιουργηθεί στο μέλλον, με κοινή υπουργική απόφαση.

– Για τις αυθαίρετες κατοικίες προ του 1975, διευκρινίζεται ότι δεν πρέπει να έχουν προκύψει από αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από άλλες κατηγορίες κτιρίων.

– Σημειώνει ότι τα δικαιολογητικά και τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα, εντός εξαμήνου από την καταβολή του παραβόλου.

– Διευκολύνεται η δήλωση από πολύτεκνους της αυθαίρετης β΄ κατοικίας τους. Ο νόμος όριζε ότι η έκπτωση αφορούσε μόνο κατοικίες έως 80 τ.μ., ενώ η εγκύκλιος αναφέρει ότι δεν υπάρχει περιορισμός εμβαδού, απλά η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο επί των πρώτων 80 τ.μ., ενώ για τα υπόλοιπα το πρόστιμο υπολογίζεται κανονικά).

Παράδοξο αποτελεί, τέλος, το γεγονός ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4178/2012 τα αυθαίρετα σε δάση και αιγιαλό υπάγονται, ταυτοχρόνως, τόσο στην αρμοδιότητα των πολεοδομιών όσο και των αποκεντρωμένων διοικήσεων.