Προσωρινή διαταγή, με την οποία  αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών σε τμήμα έκτασης 22.000 τ.μ. της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος εξέδωσε το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ.

Στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο προσέφυγαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ζήτησαν την ακύρωση του από 29.4.2014 π.δ., με το οποίο τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης της προαναφερθείσας περιοχής.