Στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης και, μάλιστα, ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης βρίσκεται πλέον το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Τουριστική Ανάπτυξη της χώρας.

Ηδη έχουν διατυπώσει την άποψή τους πλήθος επιστημονικών, συνδικαλιστικών, περιβαλλοντικών και άλλων φορέων , μεταξύ των οποίων το ΤΕΕ, η ΠΑΣΕΓΕΣ, ο ΣΕΒ, το WWF και ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων – Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ).

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι η πολυαναμενόμενη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ θα προκαλέσει πλήθος και ποικιλία ενστάσεων και αντιδράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πιθανή η προσβολή του με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ.