Στη συνολική αντιμετώπιση της “εκτός σχεδίου” και της αυθαίρετης δόμησης πρόκειται να προχωρήσει σύντομα το ΥΠΕΚΑ με ένα νέο νομοσχέδιο που προβλέπεται να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, με το νέο αυτό νομοσχέδιο θα επιχειρηθεί, κατ’ αρχάς, η επιτάχυνση και η απλοποίηση των πολύπλοκων και εξαιρετικά χρονοβόρων διαδικασιών του πολεοδομικού σχεδιασμού, έτσι όπως αυτές προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των νόμων 1337/1983 και, ιδίως, 2508/1997.

Θα επιχειρηθεί, παράλληλα, η εκ νέου θεσμοθέτηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), η οποία έχει κριθεί ανίσχυρη ως αντισυνταγματική τόσο από την Ολομέλεια όσο και από το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι, πάντως, εξαιρετικά αμφίβολο εάν, τελικά, ο θεσμός της ΜΣΔ μπορέσει να θεμελιωθεί νομίμως στην περίφημη “Τράπεζα Γης” που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα με το ν. 4178/2013.

Πρόκειται, δηλαδή, για εξαιρετικά φιλόδοξο, αλλά αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και συνταγματικότητας εγχείρημα, αφού απαιτεί πολλές και πολυδαίδαλες διαδικασίες, οι οποίες  εξαγγέλλονται με πολύ γενικό και εντελώς αόριστο τρόπο στον προαναφερθέντα νόμο.

Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο ζήτημα της “νομιμοποίησης” των αυθαιρέτων φαίνεται ότι προωθείται η δυνατότητα “νομιμοποίησής” τους μέσω της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης έναντι τιμήματος που θα ορίσει η “Τράπεζα Γης” και μέσω διαδικασιών που παραπέμπονται σε επόμενο νομοσχέδιο.

Ολά αυτά μπορούν να θεωρηθούν απολύτως γενικά και αμφίβολα και θα μπορούσαν να εκληφθούν  ως απλή προσπάθεια αποπροσανατολισμού την στιγμή που πρόκειται εντός των προσεχών μηνών να κριθεί από το ΣτΕ η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του νόμου 4178/2013.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι έχει κατατεθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου από το Γραφείο μας αίτηση ακυρώσεως κατά της ΚΥΑ , με την οποία “ενεργοποιούνται” οι προαναφερθείσες διατάξεις του νέου νόμου, ενώ, παράλληλα, έχει ήδη ζητηθεί και η αναστολή της ισχύος τους.