Η πλειονότητα των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής στην οικεία διαβούλευση απορρίπτει το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας που προωθείται μέσω της εγκρίσεως του νέου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό.

Ειδικότερα, την προηγούμενη εβδομάδα το προαναφερόμενο χωροταξικό σχέδιο απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία, από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας. Επίσης, κατά του συγκεκριμένου χωροταξικού σχεδίου τάχθηκαν η Ένωση Περιφερειών, το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ο ΣΕΒ,  η ΓΕΣΕΒΕ, η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι σύλλογοι των πολεοδόμων, των αρχιτεκτόνων και των περιφερειολόγων, καθώς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF HELLAS και Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Σημειώνεται, τέλος, ότι υπέρ  του προαναφερθέντος ειδικού χωροταξικού σχεδίου τάχθηκαν μόνον το ΤΕΕ, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και η ΓΣΕΕ.

Ως κύρια αιτία των αντιδράσεων μπορεί να αναφερθεί η απουσία, κατά παράβαση της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ,  οποιασδήποτε αναφοράς στη “φέρουσα ικανότητα” των τουριστικών περιοχών της χώρας και, ιδίως, των μικρών και μεγαλύτερων νησιών, καθώς και  η δυνατότητα που δίδεται σε υποψήφιους επενδυτές να προχωρήσουν στην ανέγερση μεγάλων τουριστικών μονάδων ακόμα και σε νησιά πολύ μικρής έκτασης.