Παρά την αρνητική γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και την απόρριψή του από την πλειοψηφία των εμπλεκομένων επιστημονικών, επαγγελματικών και οικολογικών φορέων και οργανώσεων το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό εγκρίθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουριστικής Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3155.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που προωθούνται με το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό είναι:

– αίρονται μία σειρά από περιορισμούς δόμησης που αποσκοπούσαν στην προστασία της “φέρουσας ικανότητας” των μικρών και μεσαίων νησιών της χώρας

– επιτρέπεται η κατασκευή  μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων σε νησιά με επιφάνεια μικρότερη των 90 τ.μ., ενώ καταργείται η απόσταση των 500 μέτρων της νέας μονάδας από τα όρια των οικισμών

– καταργούνται οι περιορισμοί δόμησης σε βραχονησίδες με επιφάνεια άνω των 300 στρεμμάτων, έναντι των 500 στρεμμάτων που ίσχυαν μέχρι σήμερα

– καταργούνται οι ισχύουσες αυστηρότερες διατάξεις για τη δόμηση ξενοδοχειακών μονάδων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (ζώνες NATURA) και ο γενικός συντελεστής δόμησης, που συναρτάται πλέον με την επιφάνεια του γηπέδου και όχι  με την επιφάνεια στην οποία αυτό βρίσκεται, ορίζεται στο 0,05.

– δημιουργείται ένα συνονθύλευμα αναπτυγμένων και υπό ανάπτυξη νησιών, σύμφωνα με το οποίο εξομοιώνονται για παράδειγμα η Αμοργός με τη Μύκονο και η Πάτμος με τη Λέρο. Στα νησιά της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή νέων ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τεσσάρων αστέρων και πάνω. Το δικαίωμα δόμησης αφορά πλέον τα γήπεδα που έχουν αρτιότητα τουλάχιστον 15 στρεμμάτων.