Τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων και στις προστατευόμενες περιοχές του Υμηττού προωθεί, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες,  το ΥΠΕΚΑ. Με φωτογραφική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται στο ν. 4178/2013 και ήρθε στη δημοσιότητα μέσω εγκυκλίου, το Υπουργείο εξηγεί ότι είναι νόμιμη η εξαίρεση από την κατεδάφιση των παρανόμων κατοικιών που έχουν κτιστεί στον Υμηττό, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί πριν από τα μέσα του 2011.

Περαιτέρω, στην προαναφερθείσα εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την “μεταφορά¨των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί υπό το καθεστώς του ν. 4014/2011 που κρίθηκε, όπως είναι γνωστό, αντισυνταγματικός από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας  στο ν. 4178/2013 λήγει στις 6.2.2014, ενώ, παράλληλα,  διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις της κληρονομικής διαδοχής, αρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο κατασκευής μιας αυθαίρετης κατασκευής, το Ε9 στο οποίο αυτή δηλώθηκε.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες το ΥΠΕΚΑ διαθέτει αφειδώς κοινοτικά κονδύλια που προορίζονται για την περιβαλλοντική ενημέρωση των πολιτών σε “εκστρατείες ενημέρωσης” για το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις του νέου νόμου (ν. 4178/2013) για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών. Το γεγονός  αυτό συμβαίνει, ενώ είναι γνωστό στο Υπουργείο ότι αφενός οι ρυθμίσεις του νέου αυτού νόμου έχουν ήδη προσβληθεί ενώπιον του ΣΤΕ με αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής και αφετέρου ότι η κρίση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου δεν πρόκειται να αργήσει.