Ριζικές αλλαγές και τομές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό προωθεί το ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, με σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί μεγάλες αλλαγές στον τρόπο και στο περιεχόμενο της θέσπισης όρων και περιορισμών δόμησης σε όλη τη χώρα που μπορεί μεν να διευκολύνουν τους υποψήφιους επενδυτές, είναι, όμως, πιθανό να καταλήξουν, τελικά,  σε βάρος αφενός  της προστασίας του φυσικού  περιβάλλοντος και αφετέρου της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης του εθνικού και περιφερειακού μας χώρου.

Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών, περιλαμβάνεται η μετονομασία των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) σε Δημοτικά Χωροταξικά Σχέδια Ανάπτυξης, τα οποία και θα τροποποιούνται ανεξαρτήτως χρόνου και πριν από την παρέλευση πενταετίας, εάν πρόκειται να ενσωματώσουν την ανάγκη υλοποίησης οποιουδήποτε  έργου εθνικού, στρατηγικού χαρακτήρα. Επιπλέον, θεσμοθετείται ζώνη πλάτους 200 μέτρων γύρω από τους αυτοκινητοδρόμους και τις εθνικές οδούς. Μέσα στις ζώνες αυτές, θα επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, ειδικής ρυθμίσεως, η δόμηση.

Το ΥΠΕΚΑ φιλοδοξεί, εξάλλου, να ενεργοποιήσει για μία ακόμη  φορά, μετά από πολλές και αποτυχημένες απόπειρες, το θεσμό της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ). Ειδικότερα, οι Ζώνες Μεταφοράς Συντελεστή θα καθορίζονται από τα προαναφερθέντα Δημοτικά Χωροταξικά Σχέδια, κάτι που είχε, ωστόσο, επιχειρηθεί και στο παρελθόν χωρίς επιτυχία με τις προβλέψεις και τις κατευθύνσεις των ΓΠΣ.

Τέλος, με το υπό εκπόνηση σχέδιο νόμου προτείνονται σημαντικές αλλαγές, καθώς  και ο σταδιακός εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων στα ισχύοντα ΓΠΣ χρήσεων γης. Εισάγονται, έτσι, νέες κατηγορίες χρήσεων γης, με κύριο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Συγκεκριμένα, στις περιοχές “αμιγούς κατοικίας” πριμοδοτούνται τα ξενοδοχεία μέχρι 50 κλίνες, ενώ εξαιρούνται από τις περιοχές αυτές τα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα επί κεντρικών οδών και Λεωφόρων.

Στις περιοχές “γενικής κατοικίας” προωθείται η δημιουργία υπεραγορών και πολυκαταστημάτων, καθώς και εγκαταστάσεων περίθαλψης. Στις ίδιες ακριβώς περιοχές, πρόκειται να επιτραπεί, μεταξύ άλλων, και η λειτουργία των συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων, των εγκαταστάσεων χαμηλής και μεσαίας όχλησης, των ΙΚΤΕΟ , των σταθμών μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των αρτοποιείων.