Με  σχέδιο νόμου με τίτλο ” Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις”, επιχειρείται η κατάργηση ή ακόμα και η διόρθωση, επί το πολεοδομικά  δυσμενέστερο, των ρυθμίσεων για το ΝΟΚ (ν. 4067/2012), καθώς και για τον τρόπο έκδοσης των αδειών δόμησης (ν. 4030/2011).

Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ επαναφέρει, παρά τη ρητή και επανειλημμένη αντίθεση της νομολογίας του ΣτΕ, τη δυνατότητα να οικοδομούνται και τα “τυφλά” οικόπεδα, με απλή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συγκεκριμένα, στο προαναφερθέν σχέδιο νόμου  προβλέπεται ότι κατά παρέκκλιση και καθ’ υπέρβαση κάθε αντίθετης πολεοδομικής διάταξης, επεκτείνονται ποδοσφαιρικά γήπεδα, εντός του οικιστικού ιστού και εκτός του νομίμου περιγράμματος έως 1,5 μέτρο, προκειμένου να κατασκευαστούν στέγαστρα, να γίνουν διαπλατύνσεις εισόδων, πυλώνες φωτισμού και αντηρίδες.

Επιπλέον, καθίσταται, πλέον, δυνατή η επέκταση κερκίδων και εξεδρών σε βάρος των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, ενώ χωροθετούνται εμπορικές δραστηριότητες, κατά παρέκκλιση των θεσμοθετημένων χρήσεων γης της κάθε περιοχής “σε ποσοστό 15% του συνολικού ποσοστού της υλοποιημένης δόμησης”.

Τέλος, ερωτήματα γεννά η πρόβλεψη κατασκευής ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχή, εφόσον κατεδαφιστούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις και η έκταση παραχωρηθεί στη συνέχεια στο Ελληνικό Δημόσιο για “τη δημιουργία πάρκου και άλσους”.