Από το 2011, οπότε η αρμοδιότητα των πολεοδομικών ελέγχων πέρασε από τις πολεοδομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες μηχανικούς, και έως σήμερα, το ΥΠΕΚΑ δεν έχει καταφέρει να ελέγξει δειγματοληπτικά, ούτε μία φορά, ούτε έναν από τους 2.500 μηχανικούς του σώματος.

Ο λόγος είναι η έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού. Έτσι, η Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών Δόμησης (ΕΥΕΔ), παραμένει, δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, μία υπηρεσία – “φάντασμα”, διαθέτοντας μόλις 5 υπαλλήλους στο βόρειο τομέα και 6 στο νότιο τομέα, μόνη απασχόληση των οποίων συνιστά ο ορισμός, μέσω κλήρωσης, των ιδιωτών μηχανικών που πραγματοποιούν τους ελέγχους και η αρχειοθέτηση των εντύπων των ελέγχων τους!!

Η αξιοπιστία του εσπευσμένως αυτού σχεδιασθέντος και τεθειμένου σε εφαρμογή θεσμού, συνεπώς, κλονίζεται ακόμη περισσότερο. Αφενός μεν, διότι δεν έχει πραγματοποιηθεί, μέχρι σήμερα, κανένας έλεγχος – αλλά ακόμη και αν στελεχωνόταν με περισσότερο προσωπικό, δεν υφίσταται ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός. Αφετέρου δε, διότι ακόμη και στην περίπτωση που διενεργούνταν έλεγχοι, δεν έχει συσταθεί, ακόμη, το αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες ελεγκτές-μηχανικούς, εποπτικό συμβούλιο.

Ύστερα από όλα αυτά, μόλις πρόσφατα ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ εξέδωσε σχετική απόφαση, προβαίνοντας σε ορισμένες διορθωτικές κινήσεις, απαραίτητες μετά την πρώτη διετία του θεσμού. Όλες, ωστόσο, οι διορθώσεις, αφορούν μόνον την αμοιβή των μηχανικών-ελεγκτών και δεν προσφέρονται για την επίλυση του φλέγοντος ζητήματος της στελέχωσης των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών.