Το ζήτημα της τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/18, προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους, ακόμη και αν αυτά έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε προς συζήτηση από τον Έλληνα και προεδρεύοντα Υπουργό ΠΕΚΑ στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, την περασμένη Δευτέρα.
Το δύσκολο αυτό ζήτημα χαρακτηρίζεται από μεγάλη δυσκολία εξεύρεσης μιας κοινά αποδεκτής πρότασης, καθώς και πόλωσης μεταξύ των κρατών-μελών που υποστηρίζουν την αδειοδότηση των «μεταλλαγμένων» και όσων αντιτίθενται σε αυτή. Άλλωστε, αν και η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010, τελευταία φορά συζητήθηκε τον Μάρτιο του 2012, χωρίς, ωστόσο, να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.
 
Θέση επί του ζητήματος πήραν, με κοινή τους ανακοίνωση, τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Greenpeace, η Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία και η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική πρόταση χρειάζεται σημαντική επεξεργασία και άμεσες τροποποιήσεις, προκειμένου να ενισχύει τα κράτη που θέλουν να απαγορεύσουν την απελευθέρωση «μεταλλαγμένων» στο περιβάλλον και όχι τις εταιρείες που τα προωθούν στην Ευρώπη.
Σημειωτέον ότι η ελληνική προεδρία σκοπεύει να συγκαλέσει στις 13 Μαρτίου 2014 την πρώτη συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων, για να εξετάσουν την πρόταση. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, μάλιστα, στόχος είναι ως το τέλος της ελληνικής προεδρίας να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών και να προετοιμαστεί το έδαφος για την υιοθέτηση της νέας νομοθεσίας από την ΕΕ, ως το τέλος του 2014.
Η Ελλάδα έχει απαγορεύσει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, εδώ και χρόνια, ενώ, μία νέα σχετική απόφαση υπεγράφη τον περασμένο Οκτώβριο, για την «απαγόρευση εμπορίας στην ελληνική επικράτεια σπόρων προς σπορά υβριδίων αραβοσίτου, που φέρουν τη γενετική τροποποίηση MON810», με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.