Στη Βουλή κατατέθηκε προ ολίγων ημερών το νέο σχέδιο νόμου του απερχόμενου Αναπληρωτή  ΥΠΕΚΑ, με τίτλο «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δεκάδες φωτογραφικές διατάξεις, όπως η νομιμοποίηση όλων των καταπατήσεων δημόσιων δασικών εκτάσεων που έγιναν πριν από το 1975, οι νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων βιομηχανιών, η δυνατότητα ανέγερσης ή επέκτασης βιομηχανιών μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, η οικοδόμηση των «τυφλών» οικοπέδων. Πρόκειται, δηλαδή, για μια συρραφή ετερόκλητων ρυθμίσεων, με κοινό παρονομαστή την παροχή εξαιρέσεων ή παρεκκλίσεων από την περιβαλλοντική ή πολεοδομική νομοθεσία.

Τα σημαντικότερα σημεία του νομοσχεδίου αφορούν:

– μια νέα διοικητική διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεμάτων, η οποία, όμως, δεν απαιτείται για την εκτέλεση πλήθους τεχνικών έργων σε ρέματα, όπως φράγματα και υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Δίνεται, μάλιστα, δυνατότητα «προσωρινής» οριοθέτησης για το χτίσιμο δίπλα σε ρέμα με βάση μελέτες του ίδιου του ενδιαφερομένου.

– την απελευθέρωση της δόμησης στα “τυφλά οικόπεδα”, κατά παράβαση της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ (βλ. ενδεικτικά την απόφαση 1828/08).

– τη νομιμοποίηση της καταπάτησης και οικοπεδοποίησης δημόσιων δασικών εκτάσεων, εφόσον αυτές έγιναν προ του 1975 και «καλύφθηκαν» με οποιαδήποτε διοικητική πράξη. Μάλιστα, όσες από αυτές τις περιοχές εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης προ του 1975, δεν επηρεάζονται από άλλες προστατευτικές διατάξεις (λ.χ. ΖΟΕ).

– τη δυνατότητα επέκτασης ή δημιουργίας νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που ισχύουν.

– τη δυνατότητα οικοδόμησης οικοπέδων που βρίσκονται δίπλα σε δρόμους σε ακραία σημεία, όταν ένας ρυμοτομημένος οικισμός βρίσκεται δίπλα ή μέσα σε περιοχή απολύτου προστασίας (λ.χ. την καρδιά εθνικού δρυμού, όπως η Πάρνηθα).

– τη δυνατότητα αύξησης, με απόφαση υπουργού, στο ύψος και το μέγεθος, «ειδικών» κτιρίων, πλην γραφείων σε περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 1,2.

– τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων εκτροφής σαλιγκαριών, ξηραντηρίων καπνού Βιρτζίνια και θερμοκηπίων, χωρίς περιορισμούς ως προς την κάλυψη, το ύψος και τον αριθμό των κατασκευών.

– τη νομιμοποίηση όλων των βιομηχανιών που έχουν παράνομους ορόφους και βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, δεν υπόκεινται σε περιορισμό ορόφων και όσες βιομηχανίες χτιστούν σε εκτός σχεδίου περιοχές στο μέλλον.

– το χαρακτηρισμό οικοπέδων, που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες διανεμήθηκαν πριν από το 1975 από το υπουργείο Γεωργίας, αλλά τα συγκεκριμένα εξαιρέθηκαν από τη διανομή, ως εντός σχεδίου.

– τη δημιουργίαι ναοδομίας στην Εκκλησία της Κρήτης και την πρόβλεψη ότι για την έκδοση αδειών, αντί τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν «πιστοποιητικό περί μη διεκδίκησης του ακινήτου από το Δημόσιο ή ΟΤΑ».

– την προϋπόθεση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας αλλά όχι έκδοσης οικοδομικής άδειας, για την κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης δήμων, την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ ή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

– τη δυνατότητα δημιουργίας, σε γήπεδα, εμπορικών χρήσεων, που θα καλύπτουν μέχρι το 15% του συντελεστή τους.

– τη νομιμοποίηση, χωρίς παράβολο ή πρόστιμο, αυθαίρετων θρησκευτικών ΝΠΙΔ, που χρησιμοποιούνται για φιλανθρωπικό έργο, καθώς και κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί σε εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.