Επικυρώθηκε, με πρόσφατη απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) , η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε έκταση 1.600 στρεμμάτων, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, με την αντίστοιχη απόρριψη των προσφυγών των κυνηγετικών συλλόγων Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Το  πάρκο θα λειτουργήσει σε απόσταση 700 μέτρων από τη Μεγαλόπολη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 225.264 φωτοβολταϊκά πλαίσια, βάσεις στήριξης, έναν οικίσκο 100 τ.μ και εσωτερικούς δρόμους, ενώ, παράλληλα, θα γίνει δενδροφύτευση 1.350 στρεμμάτων και θα κατασκευαστούν δύο λίμνες και χώρος πρασίνου συνολικής εκτάσεως 25 στρεμμάτων.

Τέλος, και σύμφωνα πάντοτε με την προαναφερθείσα απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, έγινε δεκτό ότι η περιοχή δεν αποτελεί ούτε δασική έκταση, ούτε μέρος προστατευόμενης ζώνης (π.χ. ζώνης Natura 2000).