Συζητούνται κατά τη δικάσιμο της 10ης Οκτωβρίου 2014, μετά από αναβολή, ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας η  αίτηση ακυρώσεως και οι δύο παρεμβάσεις, με τις οποίες οι αιτούντες και οι παρεμβαίνοντες ζητούν από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να  αναγνωρίσει την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4178/2013.

Σημειώνεται ότι, όπως είναι γνωστό, με τις ρυθμίσεις του νέου αυτού νόμου επιχειρήθηκε, ουσιαστικά, να επανέλθουν σε ισχύ οι ρυθμίσεις του προγενέστερου νόμου 4014/2011, οι οποίες κρίθηκαν ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές στο σύνολό τους,  δυνάμει    των υπ’ αριθμ. 3341/2013 και 1148/2014 αποφάσεων της Ολομελείας του Δικαστηρίου.

Θα πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι το Γραφείο μας παρενέβη στην προαναφερθείσα δίκη υπέρ των αιτούντων, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του  ν. 2479/1997 ( Α΄67), με την παρέμβαση των Χαρίκλειας, Μάρκου και Κώστα Θεοδωρίδη, κατοίκων Ηγουμενίτσας.