Σε εφαρμογή πρόκειται να τεθεί, στο προσεχές μέλλον, το μέτρο που προβλέπεται από το ν. 4178/2013, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να καταβάλουν μόνο το 50% του προστίμου τακτοποίησης και το υπόλοιπο 50% να το αξιοποιήσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική ενίσχυση του ακινήτου τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, αν και η δυνατότητα αυτή δίνεται ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος ν. 4178/2013, μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν, καθώς δεν έχει υπογραφεί, ακόμη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, η οποία πρόκειται να υπογραφεί εντός του καλοκαιριού.

Το μέτρο αφορά όλα τα αυθαίρετα, που ανεγέρθησαν μεταξύ των ετών 1975 και 2003, ενώ ευνοούνται, ακόμη, όσοι καταβάλλουν το πρόστιμο με δόσεις, καθώς τα καταβληθέντα ποσά για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής ενίσχυσης θα αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά, μέχρι να ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός.

Αντιθέτως, από την ευνοϊκή ρύθμιση εξαιρούνται:

– τα αυθαίρετα, που ανεγέρθησαν πριν το έτος 1975, τα οποία τακτοποιούνται με την καταβολή του παραβόλου, καθώς στον συμψηφισμό δεν περιλαμβάνεται το παράβολο,

– τα αυθαίρετα, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, η οποία αφορά σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων, καθώς επίσης και

– τα αυθαίρετα, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν ήδη καταβάλει το σύνολο του προστίμου τακτοποίησης, καθώς το μέτρο δεν έχει αναδρομική εφαρμογή.

Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, ότι συγκεκριμένα για ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη, που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς, η δυνατότητα αξιοποίησης του προστίμου τακτοποίησης για ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυση, δίνεται για το 100% αυτού.