Με δύο σημαντικές υπαναχωρήσεις, αλλά και δύο νέες διεξόδους για επιπλέον δόμηση, ψηφίστηκε τελικά χθες, το χωροταξικό – πολεοδομικό νομοσχέδιο από το πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής.

Οι περιορισμοί, που τέθηκαν, αφορούν στο βαθμό ευελιξίας του χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς ο εκάστοτε υπουργός μπορεί να κάνει μόνο ήσσονος σημασίας αλλαγές, καθώς επίσης και στα όσα μπορούν να γίνουν σε περιοχές αμιγούς κατοικίας, επάνω στους κύριους οδικούς άξονες. Αντιθέτως, οι διέξοδοι που δόθηκαν, αφορούν στην απελευθέρωση του αριθμού των κλινών των ξενοδοχείων σε μικρά χωριά, καθώς επίσης και σε συντελεστή «bonus», που δόθηκε στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

Με την ψήφισή του νέου αυτού χωροταξικού – πολεοδομικού νομοσχεδίου, επέρχονται ριζικές αλλαγές στις κατηγορίες των χρήσεων γης και την ιεραρχία του χωροταξικού σχεδιασμού στη χώρα. Οι κυριότερες από τις λίγες αλλαγές που έγιναν είναι:

• Περιορίστηκε η δυνατότητα του εκάστοτε υπουργού να τροποποιεί το χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, με μια απλή υπουργική απόφαση. Όπως διευκρινίζεται, μπορεί μόνο να εγκρίνει «γραμματικές διατυπώσεις, διορθώσεις σφαλμάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων, εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων». • Στις μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλεπόταν ότι οι χρήσεις που αντιστοιχούν σήμερα στη γενική κατοικία (όπως καταστήματα κ.ά.) μπορούν άμεσα να ισχύσουν σε περιοχές με «πρόσωπο» σε κύριους οδικούς άξονες, όπου σήμερα δεν επιτρέπονται επειδή είναι χαρακτηρισμένοι ως «αμιγούς κατοικίας». Με την τροποποίηση που έφερε το υπουργείο, επιτρέπονται μόνο γραφεία και πρεσβείες. Βέβαια, με τροποποίηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου μπορούν να εφαρμοστούν και οι χρήσεις που προβλέπονται στη νέα κατηγορία «κύριο οδικό δίκτυο πόλεων», όπως εμπορικά, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.ά. • Στους οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκων χωρίς χρήσεις γης, στο αρχικό σχέδιο επιτρεπόταν η δημιουργία ξενοδοχείων μέχρι 50 κλινών. Χθες ο αριθμός των κλινών αφαιρέθηκε, επομένως και ο σχετικός περιορισμός. • Δίνεται νέο bonus συντελεστή στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Όπως ορίζεται, αν δεν έχουν καθορισμένο συντελεστή δόμησης, τότε στα πολεοδομούμενα κομμάτια τους θα ισχύει ο Σ.Δ. 0,8, ένας αρκετά υψηλός συντελεστής. Η ρύθμιση, βέβαια, δεν αφορά το Ελληνικό, η αξιοποίηση του οποίου διέπεται από ειδικότερο νομικό πλαίσιο.