Σχέδιο νόμου με πλήθος γενικών και σημειακών τροποποιήσεων της δασικής νομοθεσίας, υπέρ της διευκόλυνσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και, ιδίως, των τουριστικών χωριών, μέσα σε δάση, πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, με το νέο σχέδιο νόμου τακτοποιούνται υφιστάμενα προβλήματα, μέσω της αναγνώρισης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως, για παράδειγμα, ημιπαράνομοι οικισμοί, καταπατήσεις και αποψιλώσεις, ενώ περιλαμβάνονται, ακόμη, ρυθμίσεις υπέρ των οικοδομικών συνεταιρισμών.

Τα βασικότερα σημεία του νέου νομοσχεδίου περιλαμβάνουν τις εξής προβλέψεις:

– επιτρέπεται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, άνω των 500 στρεμμάτων, η κατασκευή τουριστικών χωριών. Η κάλυψη φτάνει το 10% της προστατευόμενης έκτασης, ενώ ο συντελεστής δόμησης κλιμακώνεται, ανάλογα με το μέγεθος του οικοπέδου,

– επιτρέπονται σε δασικές εκτάσεις πολλές νέες δραστηριότητες, όπως εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού και μόνιμες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,

– εφόσον μια επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα προγραμματίζεται μέσα σε δάσος ή δασική έκταση, της οποίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει ξεκαθαριστεί, τότε η επένδυση προχωρά κανονικά και, εάν τελικά κριθεί ότι η έκταση ήταν δημόσια, τότε ο επενδυτής καταβάλλει το οφειλόμενο αντάλλαγμα χρήσης,

– διευρύνονται οι περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί να γίνει άρση της αναδάσωσης,

– επιχειρείται εκ νέου η επίλυση του προβλήματος οικισμών, που δημιουργήθηκαν μέσα σε δάση, αλλά με νόμιμες οικοδομικές άδειες,

– επιτρέπεται η πολεοδόμηση δασών και δασικών εκτάσεων από οικοδομικούς συνεταιρισμούς, υπό ορισμένους όρους, παρά την περί του αντιθέτου πλούσια νομολογία του ΣτΕ,

– δημιουργείται μια νέα κατηγορία δημοσίων ακινήτων, τα αστικού χαρακτήρα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου και προορίζονται για πολεοδόμηση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το σχέδιο νόμου περιέχει αρκετές φωτογραφικές διατάξεις και πολλές τροποποιήσεις των πολεοδομικών και χωροταξικών νόμων της τελευταίας διετίας, ακόμη και του ν. 4269/2014 που ψηφίστηκε προ δύο εβδομάδων!!