Ακόμη μία καταδίκη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέστη η χώρα μας, με αφορμή την παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο. Μετά την καταδίκη της Ελλάδας, το έτος 2002, διότι η χώρα δεν είχε θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της χελώνας καρέτα – καρέτα, αυτή τη φορά η καταδίκη αφορά στη λειτουργία της χωματερής του νησιού, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στον οικότοπο της θαλάσσιας χελώνας καρέτα – καρέτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ, κορεσμένος από έτους, εξακολουθεί να λειτουργεί εντός του θαλάσσιου πάρκου, ενώ ήδη από το έτος 2011, η Πολιτεία, με κοινή υπουργική απόφαση, παρέτεινε τη χρονική διάρκεια των περιβαλλοντικών όρων, που είχαν λήξει ήδη από το 2006, χωρίς όμως να έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων.

Συνεπώς, το ΔΕΕ έκρινε ότι, διατηρώντας σε λειτουργία στη Ζάκυνθο ένα δυσλειτουργικό και κορεσμένο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις, που υπέχει από την οδηγία για τα απόβλητα και την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Εξάλλου, έχοντας ανανεώσει την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ένωσης, η Ελλάδα παρέβη και τις υποχρεώσεις, που υπέχει από την οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός διαχειρίσεως αποβλήτων, για την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, προέβλεπε, ήδη από το 2005, την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ, σε άλλη θέση στη Ζάκυνθο και, μάλιστα, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου πρότεινε, τότε, 5 πιθανές θέσεις για τον νέο ΧΥΤΑ, χωρίς, ωστόσο, να υποβάλει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την κατασκευή του νέου αυτού ΧΥΤΑ.