Σε ισχύ παραμένει, τουλάχιστον προσωρινά, ο ν. 4178/2013, με τον οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ευνοϊκότατα  το καθεστώς  της αυθαίρετης δόμησης και ο οποίος αντικατέστησε τον προγενέστερο ν. 4014/2011, οι διατάξεις του οποίου κρίθηκαν, όπως είναι γνωστό,  αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά του νέου αυτού νόμου, τρεις κάτοικοι του Αμαρουσίου υπέβαλαν αίτηση, ενώπιον του ΣτΕ, ζητώντας την αναστολή των υπουργικών αποφάσεων, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του, για την έναρξη λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος διεκπεραίωσης των δηλώσεων υπαγωγής στο νόμο.

Η Επιτροπή Αναστολών του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε την εν λόγω αίτηση, με την υπ’ αριθ. 242/2014 απόφασή της, με το σκεπτικό ότι οι επίμαχες διατάξεις του νέου νόμου δεν ταυτίζονται με τις διατάξεις του προγενέστερου και κριθέντος αντισυνταγματικού ν. 4014/2011, αλλά και ότι οι αιτούντες δεν επικαλέστηκαν, ούτε απέδειξαν ότι θα υποστούν, ευθέως και αμέσως, από την εκτέλεση των επίμαχων υπουργικών αποφάσεων, συγκεκριμένη και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανόρθωσιμη βλάβη.

Σημειωτέον, ωστόσο, ότι οι διατάξεις του ν. 4178/2013, έχουν ήδη προσβληθεί, ως προς τη συνταγματικότητά τους, με αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον της Ολομελείας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν στο σύνολό τους κατά τη δικάσιμο της 10ης Οκτωβρίου 2014.