Νέα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να προβεί στον αποχαρακτηρισμό έκτασης 4.000 στρεμμάτων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής στον Κορινό Πιερίας, με σκοπό την οικοδόμηση και την αξιοποίηση του υγροτόπου σε παραθεριστικό οικοσμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές Αρχές, με κατεπείγον έγγραφό της, να πληροφορηθεί αν το ΥΠΕΚΑ έλαβε υπ’ όψιν τις συνέπειες του αποχαρακτηρισμού, στη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού καθεστώτος προστασίας της περιοχής, καθώς επίσης και αν έχουν προχωρήσει τα έργα αποκατάστασης της ζημιάς, που προκλήθηκε από την παράνομη διάνοιξη οδοποιίας στην περιοχή του υγρότοπου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε, με το έγγραφό της, σε ερωτήματα και ζητήματα, που είχε θέσει ήδη το 2013 και ζήτησε να πληροφορηθεί για τα εξής θέματα:

–  σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του παραθεριστικού οικισμού, στην παραλιακή ζώνη του Κορινού και, ειδικότερα, αν η νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου έχει εγκριθεί από τις Αρχές και, κυρίως, αν στο πλαίσιό της έχει διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή του οικισμού στα ενδιαιτήματα ορνιθοπανίδας, καθώς και στα άλλα υγροτοπικά και αμμοθινικά ενδιαιτήματα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της περιοχής και αν έχουν ληφθεί υπόψη τα στοιχεία, που περιέχονται  στις  εκθέσεις του Φορέα  Διαχείρισης  Δέλτα  Αξιού –  Λουδία  –  Αλιάκμονα,

– σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας, που προκλήθηκε στην προστατευόμενη περιοχή από την οριοθέτηση οικοπέδων, την οδοποιία και τις εκχερσώσεις και, ειδικότερα, αν έχουν ξεκινήσει τα έργα αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα στοιχεία, που συλλέγει ο φορέας διαχείρισης,

– σχετικά με την αλλαγή του καθεστώτος προστασίας και, ειδικότερα, αν η έκταση, που αποχαρακτηρίστηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, περιλαμβάνεται στα όρια της περιοχής Natura και αν η απόφαση έλαβε υπ’ όψιν τις πιθανές συνέπειες της αλλαγής στη διασφάλιση αποτελεσματικού καθεστώτος προστασίας της περιοχής για τα προστατευόμενα είδη.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την πρώτη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2011, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα πραγματοποίησε μια πρώτη καταγραφή της ορνιθοπανίδας της περιοχής και υποστήριξε ότι η κατασκευή του οικισμού θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή, ενώ σοβαρά ερωτήματα τέθηκαν σχετικά με τη στάση των κρατικών υπηρεσιών και την εγκυρότητα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι δεν είναι απίθανο το ζήτημα να οδηγήσει την Ελλάδα, για ακόμη μία φορά, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ερωπαϊκής Ένωσης, για ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας.