Με πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο τρέχον ΕΣΠΑ, έργα σχετικά με τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στη Δωδώνη και την Αλεξανδρούπολη, για τις Περιφέρειες Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντίστοιχα. Πρόκειται για μέρος της κρατικής χρηματοδότησης στα δύο έργα, το σύνολο των οποίων θα κατασκευαστεί με σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι διαγωνισμοί για την ανάθεση σε ιδιώτες, μέσω ΣΔΙΤ, της κατασκευής και λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στις εν λόγω Περιφέρειες, ξεκίνησαν το 2013 και σήμερα βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Συγχρόνως, μέσα από σειρά αποφάσεων εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, κάποια από τα έργα που συνδέονται με τις νέες εγκαταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην Περιφέρεια Ηπείρου, με 21.500.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή μονάδας αερόβιας μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων, με ανάκτηση ανακυκλώσιμων και τμήμα παραγωγής RDF, δυναμικότητας 97.000 τόνων/έτος και κομποστοποίηση των προδιαλεγμένων οργανικών, δυναμικότητας 8.000 τόνων/έτος. Το έργο χωροθετείται στα δυτικά της σήραγγας Αγ. Αναστασίας της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή Πολυγύρου του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων. Οι πόροι θα καλύψουν και την απαλλοτρίωση 118.500.000 στρεμμάτων.

Σχετικά δε με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 6.400.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του ΧΥΤΥ, χωρητικότητας 705.000 κ.μ, στη θέση «Μαυρότοπος» του αγροκτήματος Ποτάμου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκεί θα καταλήγει ό,τι απομένει μετά την επεξεργασία των απορριμμάτων από παρακείμενο εργοστάσιο.

Σημειώνεται ότι, σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά 11 διαγωνισμοί για την ανάθεση, μέσω ΣΔΙΤ, της κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων για μια 30ετία. Εκτός από τους προαναφερθέντες, οι τέσσερις αφορούν στην Αττική και οι υπόλοιποι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Ηλεία, την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τις Σέρρες και την Κέρκυρα.