Τη δυνατότητα συμψηφισμού του μισού προστίμου νομιμοποίησης ενός αυθαιρέτου, με εργασίες για την ενεργειακή του αναβάθμιση ή τη βελτίωση της στατικής του επάρκειας, αποφάσισαν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών.

Η ρύθμιση θα αφορά, αναδρομικά, όλους όσοι έχουν δηλώσει αυθαίρετα στο ν. 4178/13 ή στο ν. 4014/11, που μεταφέρθηκαν στο νέο νόμο, καθώς επίσης και αυθαίρετα, που κατασκευάστηκαν προ του 2003 ή λιθόκτιστα, έως τις 28.07.2011.

Ειδικότερα,

–  ως προς την ενεργειακή αναβάθμιση, ο συμψηφισμός φθάνει στο 50% του προστίμου, εφόσον οι παρεμβάσεις οδηγούν σε αναβάθμιση του κτιρίου κατά μία ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη του 30%. Οι εργασίες πρέπει να πιστοποιηθούν από ενεργειακό επιθεωρητή, πριν και μετά τη διενέργειά τους.

–  ως προς τη στατική αναβάθμιση, ο συμψηφισμός μπορεί να φθάσει στο 50% του προστίμου. Οι εργασίες πρέπει να υλοποιούνται κατά τις προδιαγραφές, που ισχύουν για τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, κατά τον κανονισμό επεμβάσεων. Οι εργασίες κοστολογούνται βάσει του κρατικού τιμολογίου, που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ενίσχυσης σεισμοπαθών.