Αντιμέτωπη με δεύτερη καταδίκη βρίσκεται η χώρα μας, για την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να επιβληθεί στην Ελλάδα πρόστιμο, ύψους 13.000.000 ευρώ, το οποίο, μάλιστα, θα προσαυξάνεται κατά 47.462 ευρώ, για κάθε ημέρα που θα περνά από την έκδοση της δεύτερης καταδίκης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε, για πρώτη φορά, τον Οκτώβριο του 2007 (υπόθεση C-440/06), καθώς 21 μεγάλες πόλεις, με πάνω από 10.000 κατοίκους, εξακολουθούσαν να μη διαθέτουν βασικές υποδομές για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων.

Σήμερα, επτά ολόκληρα έτη μετά την πρώτη αυτή καταδίκη, η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει ακόμα όλα τα αναγκαία μέτρα, που απαιτούνται για την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου, σε αρκετές από τις περιοχές, που αναφέρονται στην απόφαση αυτή και ζητά τη νέα καταδίκη της χώρας μας και την επιβολή προστίμου.

Το πρόβλημα, σήμερα, εντοπίζεται μόνο στους οικισμούς της Αττικής και, κυρίως, στους δήμους Σπάτων – Αρτέμιδας και Ραφήνας – Πικερμίου, οι οποίοι είναι οι μόνοι, που δεν έχουν δρομολογήσει λύση. Σημειώνεται ότι, το 2013, η ΕΥΔΑΠ πρότεινε τη σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειας Αττικής και των δύο δήμων, η πρόταση, όμως, αυτή, απορρίφθηκε από τα δημοτικά συμβούλια.

Έτσι, μέχρι σήμερα, οι δύο αυτές περιοχές επιμένουν στη σύνδεσή τους με την Ψυττάλεια, λύση που δεν είναι αδύνατη, αλλά έχει απορριφθεί από την ΕΥΔΑΠ, ως δύσκολη τεχνικά και ασύμφορη οικονομικά. Ειδικότερα, το κόστος σύνδεσης των δύο περιοχών με την Ψυττάλεια είναι πολύ μικρότερο της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων (30.000.000 ευρώ έναντι 100.000.000 ευρώ), όμως το κόστος λειτουργίας είναι ιδιαίτερα υψηλό (περίπου 4.500.000 ευρώ ετησίως έναντι 3.000.000 του τοπικού βιολογικού), όπως και οι κίνδυνοι, σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι το πρόβλημα εντοπίζεται, ιδίως, στις δύο αυτές περιοχές, είναι και ο λόγος, για τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου, που θα επιβληθεί, θα μεταβιβαστεί από την Πολιτεία στους δύο αυτούς δήμους.