Με στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας σε όλες τις αποφάσεις περί χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων, προβλέπονται, στο νέο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα δάση, ταχύτατες διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό όριο για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασικών ανέρχεται σε 10 ημέρες και μέσα στο διάστημα αυτό θα πρέπει να αναρτάται η οικεία απόφαση του δασάρχη στο διαδικυτακό τόπο του ΥΠΕΚΑ.

Σημειωτέον ότι η δυνατότητα και η διαδικασία ανάρτησης στο διαδίκτυο των πράξεων χαρακτηρισμού, μαζί με τα τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και τυχόν αποφάσεων ανώτερων οργάνων, θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με στόχο να αποκτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι γνώση για το χαρακτήρα μίας έκτασης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το νέο καθεστώς, η προθεσμία για την προσβολή της πράξης θα είναι 2μηνη και θα ξεκινά από την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο ή την ανάρτησή της στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ. Αντίστοιχα, η προθεσμία της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης θα είναι 6μηνη.

Τέλος, στο νέο νόμο υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη για τα μεγάλα έργα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πράξη χαρακτηρισμού θα πρέπει να εκδίδεται μέσα σε 45 ημέρες, ενώ τυχόν αντιρρήσεις θα συζητούνται κατά την πρώτη, μετά την υποβολή τους, συνεδρίαση της Επιτροπής. Προβλέπεται, μάλιστα, ότι είναι η μόνη περίπτωση έργων, τα οποία, ακόμη και αν ασκηθούν αντιρρήσεις, εκτελούνται αμέσως μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού.