Με σκοπό να πάψουν οι αυθαίρετες ερμηνείες του νόμου, από τις Πολεοδομίες και τους Δήμους, σχετικά με τις χρήσεις γης, προωθείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εφαρμογή online διασύνδεσης του πολίτη με τις Εφορίες και τις Πολεοδομίες, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες από το ΥΠΕΚΑ.

Μέχρι σήμερα, για να πάρει κάποιος άδεια ώστε να ανοίξει, για παράδειγμα, μία επιχείρηση, αναζητούσε στο Δήμο τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Στη συνέχεια, και πριν το θέμα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να υπάρχει γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Πλέον, με τη νέα εφαρμογή, που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την  e – Πολεοδομία, μέχρι το τέλος του 2015 θα έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης για κάθε οικοδομικό τετράγωνο, που υπάρχει σε σχέδιο πόλης. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος, μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή, θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν για μία περιοχή,όπως το συντελεστή δόμησης, τις χρήσεις γης κ. ά.

Σκοπός του Υπουργείου είναι να τεθεί η εφαρμογή σε λειτουργία συνολικά τον επόμενο χρόνο και όχι αποσπασματικά. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αφορά στην εντός σχεδίου δόμηση, ενώ για την εκτός σχεδίου δόμηση πλήρης εικόνα θα υπάρχει από το τέλους του 2020.