Συζητήθηκε, ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, την Παρασκευή, 10.10.2014, η αίτηση ακύρωσης των Π. Θεοδωρόπουλου κλπ, κατά του νέου ν. 4178/2013 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, υπέρ της οποίας είχε ασκηθεί από το γραφείο μας, παρέμβαση της Χ. Θεοδωρίδη κλπ.

Αξιοσημείωτο είναι πως, κατά τη συζήτηση της εν λόγω αιτήσεως, ανακοινώθηκε από εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ η πρόθεση του Υπουργείου να καταθέσει και, μάλιστα, σύντομα, τροπολογία επί του επίμαχου νόμου, η οποία θα απαγορεύει τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια έχει ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αναφέρθηκε, μάλιστα, πως η τροπολογία έχει ήδη κατατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πρόκειται σύντομα να σταλεί στη Βουλή αν και δεν έχει ακόμα αποφασιστεί σε ποιο νόμο θα συμπεριληφθεί.

Σημειωτέον ότι με την προαναφερθείσα τροπολογία θα απαγορεύεται, παντελώς, η υπαγωγή στις ευνοϊκές του ρυθμίσεις, κτισμάτων που έχουν κριθεί αυθαίρετα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, σε αντίθεση με το έως σήμερα ισχύων καθεστών, σύμφωνα με το οποίο η υπαγωγή απαγορεύεται μόνο για κτίσματα ημιτελή πριν από τις 28.07.2011.

Δύο, ωστόσο, είναι τα ζητήματα, που γεννώνται:

– σε περίπτωση που, εν τέλει, η επίμαχη τροπολογία ψηφιστεί, γεννάται το ζήτημα του διαχωρισμού, ανάμεσα στις περίπου 400.000 υποβληθείσες δηλώσεις αυθαιρέτων, των κτισμάτων που είχαν εις βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΤΕΕ, μέσω της οποίας υποβάλλονται οι δηλώσεις, δεν προβλέπει σήμερα κάποια ειδική κατηγορία, μέσω της οποίας να μπορούν να διαχωριστούν αυτόματα.

– σε περίπτωση που η εν λόγω τροπολογία δεν ψηφιστεί και δεν ικανοποιηθούν οι δύο εκ των τριών, συνολικά, στρεφόμενων κατά του νέου νόμου, οι οποίοι θα ικανοποιούνταν από την τροπολογία, τίθεται το ζήτημα συζήτησης των δικών τους αυτοτελών αιτήσεων ακυρώσεως. Και τούτο διότι, κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, τέθηκε ζήτημα εννόμου συμφέροντος του αιτούντος Π. Θεοδωρόπουλου, καθώς δεν στρέφεται ενάντια σ’ ένα συγκεκριμένο κτίσμα, αλλά επικαλείται την επιβάρυνση στο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής όπου διαμένει, το Μαρούσι. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεώς του ως απαράδεκτης, θα συζητηθούν, μελλοντικά, οι αιτήσεις ακυρώεως των υπολοίπων ενδιαφερομένων. Αν, ωστόσο, απορριφθεί κατ’ ουσίαν, θα συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες.

Κατά τα λοιπά, κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας, που συνεδρίασε σε μείζονα σύνθεση, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, εκφράστηκε η άποψη, εκ μέρους των αιτούντων, ότι η νομιμοποίηση της αυθαίρετης δόμησης νοθεύει τον πολεοδομικό σχεδιασμό και θέτει τους νόμιμους πολίτες σε δυσμενέστερη θέση από τους παρανομούντες, ενώ, αντίθετα, οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ υποστήριξαν ότι υπάρχει μελέτη του ΕΜΠ, που δείχνει ότι είναι επιβλαβής και ασύμφορη η μαζική κατεδάφιση αυθαιρέτων, ότι ο ν. 4178/2013 διορθώνει πολλές ατέλειες του προγενέστερου ν. 4014/2011 και είναι αυστηρός απέναντι στις νέες αυθαιρεσίες.

Προς το παρόν αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία και να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ, μέσα σε μερικούς μήνες.