Σε αναμονή της ανακοίνωσης του προστίμου, το οποίο πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, να επιβληθεί στη χώρα μας από το ΔΕΕ, στις 2 Δεκεμβρίου για την εξακολούθηση της παράνομης λειτουργίας χωματερών , το ΥΠΕΚΑ προσανατολίζεται στο κλείσιμο όσο το δυνατόν περισσότερων παράνομων χωματερών, στοχεύοντας, έτσι, στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη  μείωση του εν λόγω προστίμου.

Για να το επιτύχει αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) φέρεται να  προωθεί αφενός τη μεταφορά των απορριμμάτων σε γειτονικούς, νόμιμους ΧΥΤΑ και αφετέρου την αδειοδότηση της “προσωρινής διαχείρισης”.

Το Υπουργείο δεν έχει, ωστόσο, εγκρίνει, ακόμα, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), με τις προβλέψεις και τις κατευθύνσεις  του οποίου θα έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται  οι αντίστοιχοι περιφερειακοί σχεδιασμοί (ΠΕΣΔΑ), οι οποίοι τώρα βρίσκονται, όπως είναι γνωστό, υπό αναθεώρηση.

Οι προθέσεις του ΥΠΕΚΑ, όμως, έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία κάνει λόγο για πολιτικές παρεμβάσεις σε βάρος των Περιφερειών, παρά το γεγονός ότι το νέο σχέδιο νόμου αφορά όλες τις Περιφερειες της χώρας και όχι μόνον την Περιφέρεια Αττικής.