Νέα επιχείρηση πολεοδομικής τακτοποίησης των αυθαιρέτων προετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, και εν όψει της λήξης ισχύος του νόμου 4178/2013, με τον οποίο επιχειρήθηκε εκ νέου από το ΥΠΕΚΑ η  πολεοδομική ¨τακτοποίηση” των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών, τον ερχόμενο Φεβρουάριο, και εν αναμονή της απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τη συνταγματικότητα ή μη του νόμου αυτού, το Υπουργείο  προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται σήμερα στον γραπτό και τον ηλεκτρονικό τύπο,  να παρατείνει την προθεσμία για την”τακτοποίηση” των αυθαιρέτων για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα, δηλαδή μέχρι και τις αρχές του 2016.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο εξετάζει δύο διαφορετικούς τρόπους δράσης για να επιτύχει τη νέα παράταση, με τον πρώτο να αφορά μια απευθείας παράταση της υποβολής δηλώσεων αυθαιρέτων, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι η προαναφερθείσα απόφαση δεν θα επιβεβαιώνει την αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του νέου νόμου. Το Υπουργείο, βέβαια, αποβλέπει σε μια τέτοια, επικυρωτική του νόμου 4178/2013 απόφαση από πλευράς του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία θα προσφέρεται “νομιμοποίηση” της παράτασης του ισχύοντος νόμου.

Εν προκειμένω, σημειώνεται ότι το Γραφείο μας, παρενέβη υπερ της αιτήσεως ακυρώσεως στη δίκη της 10ης Οκτωβρίου 2014, οπότε και συζητήθηκε ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ η σχετική αίτηση, με την οποία ζητήθηκε να αναγνωρισθεί η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4178/2013. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε ήδη υποβάλλει,  άλλη, αυτοτελή  αίτηση ακυρώσεως που αφορά στην υπόθεση αντιδικίας ιδιοκτητών από την Ηγουμενίτσα, με αφορμή την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1144/2013 απόφαση της Ολομελείας του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου και κρίθηκαν ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις του προγενέστερου νόμου 4014/2011,.

Με τη νέα αυτή αίτησή μας  ζητάμε να αναγνωρισθεί η αντισυνταγματικότητα και των νέων ρυθμίσεων του  νόμου 4178/2013.

Ο δεύτερος τρόπος, τον οποίο προετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ,  αφορά την ψήφιση νέου νόμου για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων, με ετήσια τουλάχιστον ισχύ  και άμεση εφαρμογή, προς αποφυγή νομοθετικού κενού μετά τη λήξη του ισχύοντος νόμου. Σκοπός του νέου αυτού νόμου θα είναι η κατοχύρωση των ιδιοκτητών που έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις τους, με βάση τους δύο προηγούμενους νόμους.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις προθέσεις του, καθώς περιμένει την έκδοση, όπως προαναφέρθηκε, της  τελικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εν τω μεταξύ, η υποβολή δηλώσεων συνεχίζεται μέχρι και το πέρας ισχύος του παρόντος νόμου, τον Φεβρουάριο του 2015.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που ο νόμος δεν κριθεί αντισυνταγματικός και εφόσον δεν δοθεί, τελικά, η αναμενόμενη παράταση, τότε για τα ακίνητα που θα εντοπίζονται αδήλωτα μετά τον Φεβρουάριο του 2015, θα ισχύσουν πολλαπλάσια πρόστιμα, σε συνδυασμό με το ότι θα κρίνονται κατεδαφιστέα.