Εντός του μηνός αναμένεται να κατατεθεί τελικά στη Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΠΚΑ, με το οποίο επιχειρείται η ευρεία τροποποίηση του καθεστώτος που διέπει τόσο τις εισφορές για την ένταξη ενός ακινήτου σε σχέδιο πόλεως όσο και τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις.

Συγκεκριμένα, το προαναφερθέν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει νέα κλίμακα ποσοστού εισφοράς σε χρήμα, καθώς και τις προϋποθέσεις για την ισχύ  εκπτώσεων στις ήδη επιβληθείσες εισφορές. Προβλέπεται, επίσης, ότι  η αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών από εισφορά σε χρήμα ακινήτων που θα εντάσσονται ή που έχουν ήδη ενταχθεί σε σχέδιο πόλεως θα ολοκληρώνεται μέσα σε εννέα χρόνια, δηλαδή σε 108 μηνιαίες δόσεις.

Περαιτέρω, και σε ό,τι αφορά τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις που δεν έχουν ακόμα συντελεστεί, προβλέπεται ότι ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου δεν θα αποζημιώνεται με κάποιο χρηματικό ποσόν, αλλά θα λαμβάνει έναν τίτλο μεταφοράς συντελεστή δόμησης, τον οποίο και θα εξαργυρώσει όταν  και όποτε τελικά λειτουργήσει ο περίφημος θεσμός της “Τράπεζας Γης”, τον οποίο εισήγαγε, ως γνωστόν, το ΥΠΕΚΑ με τις διατάξεις του  ν. 4178/2014. .

Σε κάθε  περίπτωση, προβλέπεται ότι μετά την πάροδο εικοσαετίας από την έγκριση σχεδίου πόλεως και την κήρυξη ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ακινήτου και εφόσον η σχετική απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεστεί, το ακίνητο θα επιστρέφεται οριστικά ως οικοδομήσιμος  χώρος στον ιδιοκτήτη του, χωρίς να απαιτείται, όπως συμβαίνει σήμερα, η προηγούμενη  έκδοση δικαστικής αποφάσεως και η  διαδικασία για την εφαρμογή της από τους οικείους Δήμους.