Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων», το οποίο θα επιβάλει στις εταιρείες που διαχειρίζονται την ανακύκλωση, τη χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου, και το οποίο έχει ήδη δοθεί, από τις 19.11.2014, σε δεκαήμερη δημόσια διαβούλευση.
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), με την ανωτέρω διαλογή των τεσσάρων ανακυκλώσιμων υλικών.

Πέραν τούτου, το Υπουργείο, στην προσπάθεια να ελέγξει το χώρο των συστημάτων ανακύκλωσης, προωθεί τη θέσπιση ποινών, όταν δεν τηρούνται οι ποσοτικοί στόχοι, απαγορεύει την ύπαρξη μεγάλων αποθεματικών στα ταμεία, μεταβιβάζει στα συστήματα ανακύκλωσης τυχόν πρόστιμα για τη μη επίτευξη των στόχων της κοινοτικής νομοθεσίας και, τέλος, απαγορεύει οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στα συστήματα ανακύκλωσης και τα συστήματα, που διαχειρίζονται μπάζα και υλικά εκσκαφών. Παράλληλα, προβλέπεται και η μεταφορά αστικών απορριμμάτων μέσω θαλάσσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μικρών νησιών από γειτονικά τους.
Ωστόσο, η Ελλάδα καλείται, με απόφαση του ΔΕΕ, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί στις 2 Δεκεμβρίου, να καταβάλει, άμεσα, το ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω της κατάστασης, που επικρατεί στη χώρα με τις χωματερές. Στο πλαίσιο του ανωτέρω προβλήματος και με στόχο την επίλυσή του, η κυβέρνηση αναθέτει τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιώτες και προς το σκοπό αυτό βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 13 διαγωνισμοί για διάφορες περιοχές της χώρας, σε διαφορετικά στάδια.